Đánh giá



Sơ lược

Cô là nữ hoàng PR mạnh mẽ quyết đoán.Cũng là mọt ngôn tình mang trái tim thiếu nữ.Vì nam phụ bi thảm trong tiểu thuyết ngược timVô tình xuyên không vào trong sách trở thành –Nữ phụ pháo hôi* bi thảm*pháo hôi là bia đỡ súng đạn, vật hi sinh trong truyệnHành trình xuyên không chế độ địa ngục chính thức bắt đầu –Đấu trí với vương hậu phản diện một tay che trời.

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch