Đánh giáSơ lược

Kiếp trước, Trần Đan Chu – con gái Thái phó nước Ngô nước mất nhà tan, sống lại vào mười năm trước, nàng hóa thân thành “hắc liên hoa” giỏi đóng kịch, giết nam nhân cặn bã, làm gian tế, trêu quần thần, đánh “bạch liên hoa”, nhận giặc làm cha… kiên quyết đi theo con đường phản diện, khiến phe phản diện hết đường để đi! Đại tướng quân triều đình đeo mặt nạ sắt kia hận Đan Chu lòng dạ độc ác, mưu mô xảo quyệt, nhưng đợi đến khi Đan Chu ngọt ngào gọi một tiếng cha nuôi… thì sao lại vẫn lên tiếng đáp lại!

Xem thêm
Please Register or Login to comment!

      Truyện cùng nhóm dịch